İnsanlık dini, ekonomik ve siyasi büyük bir buhran döneminden geçiyor. Bu süreçte tüm sıkıntıların temelini cehalet oluşturmaktadır. İnsanın bilmediğinden korktuğu gerçeği asrımızda insanların korkularını göstermektedir. Bu korkuları yenmek ve geleceğe daha umutlu bakabilmek için bilgi sahibi olmak gerektir. Bu görev ise, hem fikir adamlarına, aydınlara hem de bilgiye talip olanlara düşmektedir. Burada aracı olacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Makalem.org ülkemizdeki bu ihtiyacı karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu çalışmada diyecek sözü olan gençlerin yazarlık ve entelektüel kimliklerini geliştirerek, bilgilerini insanlık ile paylaşmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu çerçeve de geleceğin sesi olacak yazarlarımız çalışmalarını sitemizde paylaşarak, ilgililerine ulaştıracaktır.

Makalem.org’da dini, ekonomik, siyasi analizler yayınlanacaktır. Algı yönetiminin değer kazandığı asrımızda algılarımızı kendi medeniyet değerlerimiz çerçevesinde geliştirmek için bu analizler büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten, yazarlarımız bu hassasiyeti gözeterek çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak bu analizlerin asıl önemi, 22. yüzyılın sedası olacak gençlerin sesi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda gönderilen yazıların özgün ve ilk defa yayınlanıyor olması önemlidir.

Yayınlanan analizler, makaleler zaman içerisinde toparlanarak dönemlik kitaplar yayınlanacaktır. Tarihe bir not düşerek, fikirlerini gelecek nesillere ulaştırmak gayretinde olan, haksızlığa ve cehalete dur diyecek gençlerin yayını olmasından dolayı.