Anasayfa » İslam » Ebedi Gençligin Anahtarı
makalemgenclik

Ebedi Gençligin Anahtarı

Gençlik insan hayatının en önemli evresidir. Çünkü insanın hem fiziksel hem de kişisel özellikleri (karakter, duygular vb. ) bu evrede büyük oranda netleşir. Fiziksel özellikler sadece cismani olarak kalır ve de geçici bir değeri vardır. Kişisel özellikler ise hem bu uzun ömrünü , hem de ölüm perdesi arkasındaki ebedi hayatını etkiler.

Eğer insan bu evrede muvakkat lezzetlere kendini verirse ahiret hayatında şedit bir azap çeker. Dünya hayatında da vicdanı o günahlardan dolayı daima elem duyar. Eğer helal dairede gençliğini geçirirse ‘En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışsın. Gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmasın.’(Mektubat 2) sözünün sırrıyla o kısa gençliği, ebedi bir gençliğe inkılap eder.

Evet, bütün peygamberlerin ümmetlerini dehşetinden sakındırdığı ahir zamandayız. Küfrün hüküm sürdüğü, günahların etrafta kol gezdiği bir dünyadayız. Ve bu zamanda şeytanların en çok musallat olduğu, nefsin en çok hücum ettiği, zehirli bir bal hükmünde olan günahların en hoş gözüktüğü gençlik çağındayız. Bu zamanda küfür dört körüyle bize saldırıyor. Nefis körü, şeytan körü, dünya körü, deccal körü… Dalalet yolu dört bir taraftan bizi   içine çekmekte. İşlerinde abes olmayan, her icraatinde hikmet yansımaları görünen; Hakim-i Mutlak için teklif-i malayutak yoktur. Kuluna dayanamayacağı yükü yüklemez. Her hastalığın bir şifası olduğu gibi, ruhi olan her marazdan, her kötülükten kurtulacak bir çözüm yolu halk edilmiştir. İşte bu zamanda, böyle vahşetli ve elim bir durumdan bizi ancak iman nuru kurtarabilir. Bu manevi cihatta rehberimiz Kur`an, mürşidimiz sünnet-i seniyye olabilir.

Bizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer biz daire-i meşruada kalmazsak; o gençlik zayi olup başımıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiyye ile, o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak, iffet ve namusluluk ve taatle sarf etsek o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak.(Sözler)

‘Bir Müslüman, bir kadının güzelliğini görünce, gözünü hemen ondan çevirirse, Allah Teala onun için, halavetinden hissedeceği (lezzetini ve zevkini duyacağı) bir ibadet (hali) yaratır.(Ahmed, 5. 264; Heysemi,8. 63;Ebu Nuaym, Hilye, 2. 167) hadis-i şerifi gösteriyor ki; günahlardaki lezzet belki aynıyla belki misliyle ibadette vardır. Hem işlenen günahın neticesinde manevi buhranlar, vicdani ızdıraplar, belki dünyada cezalar, en önemlisi de ebedi bir azap, sonsuz bir cehennem vardır. Selamet yolu olan İslam yolu ise hem ibadet halinde huşuyla gelen bir zevk, ibadet sonrasındaki rahatlıkla gelen bir mutluluk ve inşallah ebedi saadet yeri olan cennet gibi semereleri vardır. İman yolu dalalet yolundan böyle kârlı iken;

Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyevîye için bozmasın, malayanî şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin.(Mektubat 1)

 

   Ahmed Yasin

MEVLANA DÜNYA GENÇLERİ DERNEĞİ 

Hakkında Misafir Yazar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*