Anasayfa » İslam

İslam

İmanda Kuşku ve Tereddüt

vangogh1

Çünkü onlar, kuşku verici bir tereddüt içinde idiler. (Sebe’ Suresi, 54) Allah insanları ve diğer canlı-cansız her şeyi, dünyadaki imtihan ortamının gereği olarak yaratmıştır. İman eden insan, Rabbimizin üstün sıfatlarını tanır, Allah’a yakındır ve amacı O’nun hoşnutluğunu kazanarak ahirette sonsuz nimetlerine kavuşmaktır. Ancak gafletteki kişiler, Allah’ın açık delillerini gör-e-mediklerinden, ahirete de kesin bilgiyle inanmazlar. Bu kişiler ölümü düşünmek istemedikleri gibi, yeniden diriltilecekleri gerçeğini de kabul etmek istemez ve ciddiye almazlar. “Biz kemikler haline geldikten, toprak ...

Devamını Oku »

Tevhid Nedir ? Kavram Olarak Tahlili

SONY DSC

Tevhid Nedir? İslam inancının temeli “Tevhid, Nübüvvet ve Mead” şeklinde formüle edilmiştir. Tevhid esasının içinde ise diğer temeller dahi bir arada telakki edilebilir. Tevhid’in lügat, kelam ve şeriat manası olarak üç manası vardır. Şeriaten tevhid, imandır. Yani Allah’ın varlığı ve birliği hakkında tam bir itikattır. Lügat manası olarak ise birlemek anlamına gelmektedir. Kelam manası olarak tevhid; Allah’ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir olması demektir. Allah’ın sıfatlarında bir olmasını şu örnek ile açıklayabiliriz; Allah’ın kudret sıfatı ...

Devamını Oku »

Dua Eden Bilirki..

makalemdua

Dua denilince akla, insanın Allah’ı zikretmesi, Allah’a kusurlarını itiraf etmesi, kendisinin ve müminlerin ihtiyaçlarını istemesi, dile getirmesi gelir. Dua Rabbimiz’in Rahman ve Rahim isminin çok üstün bir tecellisi, müminlere çok büyük bir lütfudur. Çünkü insan Allah’a dua ederek samimi imanını, sevgisini ve korkusunu ifade edebilir. Tek dost ve veli olarak O’na teslim olduğunu, yalnızca O’ndan medet umup O’ndan yardım dilediğini gösterebilir. Din ahlakından uzak toplumlarda, Allah’a dua etmek çeşitli batıl inanç ve hurafelerle zorlaştırılmıştır. İnsanlar, ...

Devamını Oku »

İslamda Cihad Anlayışı

makalemcihad

Resulullah (sav) şöyle buyurdu : “Müslümanlığın en yüce (amel ve ibadeti) ALLAH yolunda cihad etmektir. Bu üstün ameli yapmaya ancak Müslümanların en faziletlisi olanlardan başkası nail olamaz”. Cihadı bu derece önemseyen bir Peygamber’in ümmetiyiz. Daha nice hadislerde Resul-u Ekrem cihaddan bahsetmektedir. Öyle ki; İslam dininin en büyük farz ibadetlerinden bir tanesidir cihad. Resulullah bir hadisi şerifinde uzun uzun ibadetlerden bahsettikten sonra, bunların hepsinin üstünde cihad vardır demektedir. İslam dini için cihad anlayışı Kuran’ı Azimüşşan’ın özellikle ...

Devamını Oku »

İmanda Kuşku ve Tereddüt

makalemimansuphe

            Çünkü onlar, kuşku verici bir tereddüt içinde idiler.”(Sebe’ Suresi, 54) Allah insanları ve diğer canlı-cansız her şeyi, dünyadaki imtihan ortamının gereği olarak yaratmıştır. İman eden insan, Rabbimizin üstün sıfatlarını tanır, Allah’a yakındır ve amacı O’nun hoşnutluğunu kazanarak ahirette sonsuz nimetlerine kavuşmaktır. Ancak gafletteki kişiler, Allah’ın açık delillerini gör-e-mediklerinden, ahirete de kesin bilgiyle inanmazlar. Bu kişiler ölümü düşünmek istemedikleri gibi, yeniden diriltilecekleri gerçeğini de kabul etmek istemez ve ciddiye almazlar. “Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ...

Devamını Oku »

Faizin Ahlâkî, Psikolojik ve Manevî Zararları

makalemfaiz

Faiz ilk çağlardan beri ödünç verme muameleleriyle birlikte gelişmiş ve ortaya çıktığı andan itibaren en başta din adamlarının, sonra filozofların, devamında da maliyeci, hukukçu ve iktisatçıların inceleme konusu olmuştur ve tarih boyunca da faizin ahlâkiliği tartışılmıştır. Bugün içinde yaşadığımız dünya; aklı başında olan kişiler, düşünürler, bilginler ve araştırmacıların itiraf ettiği ve Batı uygarlığının merkezi olan bölgeleri dolaşan seyyah ve gözlemcilerin gördüğü gibi, bu bölgelerdeki maddi uygarlığın tüm görkemine, sanayi ürünlerinin gelişmişliğine, gözleri kamaştıran maddi refahın ...

Devamını Oku »

Ezelden Kardeşiz Biz

makalemkardeslik

Müminler arası kardeşlik çok önemli bir husustur. Dinimiz bu meseleye çok önem vermektedir ve bizi birbirimize bağlayan en önemli bağlardan biridir. Bu konuda birkaç hakikati beraber idrak etmeye çalışalım. Müminler arası kardeşliği ifade eden Hücürat Suresi 10. Ayette;’’Müminler ancak kardeştirler…’’ buyrulmaktadır. Bu ayetin işaretiyle müminler arası kin ve düşmanlığa sebep olan kıskançlık, inat vb. hakikatçe, İslamiyetçe ve toplum hayatınca çirkin ve pistir. Birkaç misal ile mümine kin ve düşmanlığın ne kadar çirkin olduğunu anlamaya çalışalım. ...

Devamını Oku »

Ebedi Gençligin Anahtarı

makalemgenclik

Gençlik insan hayatının en önemli evresidir. Çünkü insanın hem fiziksel hem de kişisel özellikleri (karakter, duygular vb. ) bu evrede büyük oranda netleşir. Fiziksel özellikler sadece cismani olarak kalır ve de geçici bir değeri vardır. Kişisel özellikler ise hem bu uzun ömrünü , hem de ölüm perdesi arkasındaki ebedi hayatını etkiler. Eğer insan bu evrede muvakkat lezzetlere kendini verirse ahiret hayatında şedit bir azap çeker. Dünya hayatında da vicdanı o günahlardan dolayı daima elem duyar. ...

Devamını Oku »

Faizin Toplumsal Zararları

makalemintihar

İktisadi olaylara aynı zamanda sosyal olaylar gözü ile bakılabileceğine göre, faizin ve faiz sebebiyle meydana gelen tüm olumsuzlukların iktisadi etkilerine de sosyal etkileri gözüyle bakılabilir. Nitekim iktisadi aksaklıkların mevcut olduğu ülkelerde; yani işsizliğin yüksek, gelir düzeyinin düşük, gelir dağılımının bozuk olduğu toplumlarda insanlar, Platon’un deyimiyle, içlerinde zehir taşıyan başıboş bir kitle gibidir. Bu insanların kimi borca boğulmuştur, kimi yüz karasına, kimi de her ikisine. Mallarını ellerinden alanlara ve bütün yurttaşlara kin besler, gizli gizli toplanıp ...

Devamını Oku »

İlim Talebesinin Ahlakı

makalemdua

Âlimin âbide üstünlüğü; benim, sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir.  -Hadis-i Şerif, Tirmizî; İlim 19-2686- İnsanoğlu için ilim, Cenab-ı Hakk’ın ilk insan ve peygamber olan Âdem (as)’a isimlerin hepsini öğretmesi [i] ile başladı. Âdem (as)’dan beri ilim, müstakil bir branş olarak tarih boyunca önemini korumuş, yüz binlerce ilim adamı yetişmiş ve yetişmeye de devam etmektedir. Bu yetişme esnasında –hassaten İslamiyet’ten sonra- ilim kadar, ilmin ediniliş şekline ve ilim talep edenin ahlakına da önem verilmiştir. Bu ...

Devamını Oku »