İmanda Kuşku ve Tereddüt

vangogh1

Çünkü onlar, kuşku verici bir tereddüt içinde idiler. (Sebe’ Suresi, 54) Allah insanları ve diğer canlı-cansız her şeyi, dünyadaki imtihan ortamının gereği olarak yaratmıştır. İman eden insan, Rabbimizin üstün sıfatlarını tanır, Allah’a yakındır ve amacı O’nun hoşnutluğunu kazanarak ahirette sonsuz nimetlerine kavuşmaktır. Ancak gafletteki kişiler, Allah’ın açık delillerini gör-e-mediklerinden, ahirete de kesin bilgiyle inanmazlar. Bu kişiler ölümü düşünmek istemedikleri gibi, yeniden diriltilecekleri gerçeğini de kabul etmek istemez ve ciddiye almazlar. “Biz kemikler haline geldikten, toprak ...

Devamını Oku »

Tevhid Nedir ? Kavram Olarak Tahlili

SONY DSC

Tevhid Nedir? İslam inancının temeli “Tevhid, Nübüvvet ve Mead” şeklinde formüle edilmiştir. Tevhid esasının içinde ise diğer temeller dahi bir arada telakki edilebilir. Tevhid’in lügat, kelam ve şeriat manası olarak üç manası vardır. Şeriaten tevhid, imandır. Yani Allah’ın varlığı ve birliği hakkında tam bir itikattır. Lügat manası olarak ise birlemek anlamına gelmektedir. Kelam manası olarak tevhid; Allah’ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir olması demektir. Allah’ın sıfatlarında bir olmasını şu örnek ile açıklayabiliriz; Allah’ın kudret sıfatı ...

Devamını Oku »

Düşünceli

makalemdusunceli

Düşünceler sarmış bedenimi, Ve bir ağaç, sulanmayı bekleyen. Düşünürken kuruyacak diye korkuyorum bazen… Ya da başkası su verecek düşünürken ben…

Devamını Oku »

Üç Çocuk Eleştirisinin Eleştirisi

makalemuccocuk

CHP milletvekili Emine Ülker Tarhan başbakanı 3 çocuk istediği için sık sık Hitler’e benzetiyor. Neden ? Çünkü Hitler 4 çocuk istiyormuş. Ona katılıp başbakanı 3 çocuk isteminden ötürü diktatör diye niteleyen Hitler’e benzeten insan sayısı da giderek artmakta. Öncelikle şu soruyu soralım: “Bir başbakanın nüfus arttırıcı bir politika izlemesi onu diktatör yapar mı ?”.  Yaparsa Türkiye 1923-1950 arasında nüfusu arttırmaya yönelik politikalar izlemiştir (1)  Sayın Tarhan bu politikaları izleyen Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü hakkında ...

Devamını Oku »

Dua Eden Bilirki..

makalemdua

Dua denilince akla, insanın Allah’ı zikretmesi, Allah’a kusurlarını itiraf etmesi, kendisinin ve müminlerin ihtiyaçlarını istemesi, dile getirmesi gelir. Dua Rabbimiz’in Rahman ve Rahim isminin çok üstün bir tecellisi, müminlere çok büyük bir lütfudur. Çünkü insan Allah’a dua ederek samimi imanını, sevgisini ve korkusunu ifade edebilir. Tek dost ve veli olarak O’na teslim olduğunu, yalnızca O’ndan medet umup O’ndan yardım dilediğini gösterebilir. Din ahlakından uzak toplumlarda, Allah’a dua etmek çeşitli batıl inanç ve hurafelerle zorlaştırılmıştır. İnsanlar, ...

Devamını Oku »

İslamda Cihad Anlayışı

makalemcihad

Resulullah (sav) şöyle buyurdu : “Müslümanlığın en yüce (amel ve ibadeti) ALLAH yolunda cihad etmektir. Bu üstün ameli yapmaya ancak Müslümanların en faziletlisi olanlardan başkası nail olamaz”. Cihadı bu derece önemseyen bir Peygamber’in ümmetiyiz. Daha nice hadislerde Resul-u Ekrem cihaddan bahsetmektedir. Öyle ki; İslam dininin en büyük farz ibadetlerinden bir tanesidir cihad. Resulullah bir hadisi şerifinde uzun uzun ibadetlerden bahsettikten sonra, bunların hepsinin üstünde cihad vardır demektedir. İslam dini için cihad anlayışı Kuran’ı Azimüşşan’ın özellikle ...

Devamını Oku »

İmanda Kuşku ve Tereddüt

makalemimansuphe

            Çünkü onlar, kuşku verici bir tereddüt içinde idiler.”(Sebe’ Suresi, 54) Allah insanları ve diğer canlı-cansız her şeyi, dünyadaki imtihan ortamının gereği olarak yaratmıştır. İman eden insan, Rabbimizin üstün sıfatlarını tanır, Allah’a yakındır ve amacı O’nun hoşnutluğunu kazanarak ahirette sonsuz nimetlerine kavuşmaktır. Ancak gafletteki kişiler, Allah’ın açık delillerini gör-e-mediklerinden, ahirete de kesin bilgiyle inanmazlar. Bu kişiler ölümü düşünmek istemedikleri gibi, yeniden diriltilecekleri gerçeğini de kabul etmek istemez ve ciddiye almazlar. “Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ...

Devamını Oku »

Faizin Ahlâkî, Psikolojik ve Manevî Zararları

makalemfaiz

Faiz ilk çağlardan beri ödünç verme muameleleriyle birlikte gelişmiş ve ortaya çıktığı andan itibaren en başta din adamlarının, sonra filozofların, devamında da maliyeci, hukukçu ve iktisatçıların inceleme konusu olmuştur ve tarih boyunca da faizin ahlâkiliği tartışılmıştır. Bugün içinde yaşadığımız dünya; aklı başında olan kişiler, düşünürler, bilginler ve araştırmacıların itiraf ettiği ve Batı uygarlığının merkezi olan bölgeleri dolaşan seyyah ve gözlemcilerin gördüğü gibi, bu bölgelerdeki maddi uygarlığın tüm görkemine, sanayi ürünlerinin gelişmişliğine, gözleri kamaştıran maddi refahın ...

Devamını Oku »

Faiz, Gelir Dağılımı ve Faiz Lobileri

makalemfaizlobisi

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda gelir dağılımındaki mevcut adaletsizliklerin daha da derinleştirdiği ileri sürülmektedir.[1] Öyle ki, birçok ülkede gelir dağılımı problemi sarılmayı bekleyen bir yara gibidir. Faiz ve kredi sistemi ise adeta bu yaraya tuz basmakla eşdeğerdedir. Faizin, sıkıntının boyutunu büyütmekten başka bir etkisi yoktur. Shorrocks ayrıştırma analizi kullanılarak yapılan bir araştırmada, Türkiye’de hane halkı bazında ana ve alt gelir türlerinin gelir dağılımı eşitsizliğine yaptıkları katkılar ve gelir türlerine ait “Gini Katsayıları”[2] hesaplanarak 2002-2009 yılları arasındaki ...

Devamını Oku »

Ezelden Kardeşiz Biz

makalemkardeslik

Müminler arası kardeşlik çok önemli bir husustur. Dinimiz bu meseleye çok önem vermektedir ve bizi birbirimize bağlayan en önemli bağlardan biridir. Bu konuda birkaç hakikati beraber idrak etmeye çalışalım. Müminler arası kardeşliği ifade eden Hücürat Suresi 10. Ayette;’’Müminler ancak kardeştirler…’’ buyrulmaktadır. Bu ayetin işaretiyle müminler arası kin ve düşmanlığa sebep olan kıskançlık, inat vb. hakikatçe, İslamiyetçe ve toplum hayatınca çirkin ve pistir. Birkaç misal ile mümine kin ve düşmanlığın ne kadar çirkin olduğunu anlamaya çalışalım. ...

Devamını Oku »